Dominic Balli lança o clipe 'Take My Love'

Dominic Balli lança o clipe 'Take My Love'